כלים
תכנים
הכלים הבאים כוללים עקרונות וגישות מרכזיות שבבסיס תכנית ה- SPAN