תזכורות בנייד

חושב לכתוב תזכורות בשביל שאני אזכור לבצע משימות