עומר ברקן

לתכנן מראש לפני הוצאת כסף – כמה כסף אני מוציא וכמה עודף אני צריך לקבל כדי שלא יעבדו עליי/יטעו בחישוב ואפסיד כסף