נעמה בן נחום

נושאים טובים לסמול טוק: מזג האוויר, נושא אקטואלי (בזהירות עם אנשים שלא רוצים לדבר על הנושא), לשאול מה שלום הצד השני, בדיחה (עדיף משהו פנימי)