ליעד עמית

להוסיף לעצמי תזכורות בשעון בנוסף ליומן שינדנדו לי לבצע את המשימה