ליעד עמית

ברגעים שקשה לי להניע להזכיר לעצמי את החשיבות של מה שאני עושה – מה המטרה הסופית