ירדן כהן

לעבוד על מטרות וליזום דברים שהם קשים ודורשים מאמץ כשאני בגל גבוה של מוטיבציה/ביטחון/מצב רוח