ירדן כהן

לתאם את המפגשים מראש ובכך להגדיל את הסיכויים שהם יצאו לפועל ובאמת נמצא זמן מתאים, אולי אפילו בזמן המפגש הנוכחי