ירדן כהן

“פשרה”- זה בסדר לי להתפשר על מטרה מסוימת, זה לא כישלון, זה הרבה יותר טוב מלוותר עליה לגמרי ולא לעשות כלום