יהלי שפיצר

להיעזר במדריכים או באבא בבנייה של הלו”ז וברשימה של דברים שצריך לארוז בתיק