יהלי שפיצר

כשאני רוצה לעשות משהו אני חייב לקבוע יום ושעה ספציפיים בהם אני עומד לעשות אותו כדי שהוא באמת יצא לפועל