זיו כהנר

בסיום פגישה עם הרופאה אני צריך לבקש שתוציא לי סיכום טיפול, כדי שאוכל לוודא את עצמי שהבנתי וזכרתי כל מה שהיא אמרה