הכנסת תאריך המבחן ותזכורת ליומן אלקטרוני

הזנת תאריך המבחן, כולל תזכורת שבוע לפני ליומן