התערבות מבוססת עוצמות

(Strength-based intervention)

הגישה המבוססת על עוצמות מתמקדת בתכונות החיוביות, של אדם או קבוצה, ולא בתכונות השליליות. לדוגמא, אדם יכול להאמין שחוזקותיו הן סבלנות, אופטימיות והתמדה, ואלו משאבים בהם ניתן להשתמש בעת פיתוח תכנית ההתערבות.

תכניות התערבות מבוססות עוצמות מתבססות על ההנחה הפילוסופית כי לכל אדם יש נקודות חוזק, המוגדרות כיכולת שלהם להתמודד עם קשיים, להצליח לתפקד במצבי לחץ, להשתמש באתגרים חיצוניים כגורם לצמיחה, והיכולת להשתמש בתמיכה חברתית כמקור לחוסן.
כאשר תהליך ההתערבות כולל התייחסות לעוצמות של האדם, הציפיות מתוצאות הטיפול הן חיוביות, והאדם ובני משפחתו מעורבים בקבלת ההחלטות.