תפקודים מטה קוגניטיביים

קוגניציה מורכבת ממיומנויות קוגניטיביות בסיסיות כגון קשב, זיכרון ותפיסה, בעוד שתפקודים מטה-קוגניטיביים נחשבים כהתנהגויות מורכבות מכוונות מטרה.
תפקודים מטה-קוגניטיביים חיוניים לביצוע פעילויות יומיומיות באופן עצמאי ומאפשרים עצמאות והשתתפות.
תפקודים מטה-קוגניטיביים מתחלקת לשני אשכולות: מודעות ותפקודים ניהוליים.

מודעות

מודעות היא היכולת של האדם להבין מה היכולות שלו- מה הן העוצמות והחולשות שלו בהקשר של פעילויות ספציפיות.
מודעות היא גם היכולת של האדם להעריך במדויק את הדרישות של דרישות של משימה ספציפית- מה היא דורשת, מה הקשיים הצפויים, מה הפתרונות האפשריים, מה יכול לסייעל לי להתמודד עם המטלה.
כאשר יש חוסר מודעות עצמית או מודעות עצמית נמוכה, האדם מתקשה להבין מהם הצרכים שלו, מהם המגבלות שלו ולאיזו עזרה הוא זקוק כדי לבצע משימה או פעילות. לכן, במקרים רבים לאנשים עם חוסר מודעות, קשה לתפקד ביומיום באופן עצמאי בבית, בבית הספר או בעבודה, בפעילויות פנאי ובהשתתפות חברתית.
ככל שאדם מכיר ומבין את עצמו טוב יותר, ער וקשוב לעצמו ולמה שקורה לו, אפשרויות הבחירה בחייו גדלות הוא יכול לבחור כיצד לנהל את חייו וכיצד לנהוג במצבים שונים.

תפקודים ניהוליים

תפקודים ניהוליים הם אוסף של מיומנויות שמאפשרות לאדם לבצע משימות או פעילויות באופן יעיל, מאורגן וממוקד מטרה. שימוש בתפקודים ניהוליים נדרש במיוחד בפעילויות חדשות, מורכבות או לא מובנות.
אנשים עם קשיים בתפקודים הניהוליים נוטים לעשות טעויות במהלך הביצוע של משימות יומיומיות, או בלמידה של מטלות חדשות או בביצוע של כמה מטלות בו זמנית.

תפקודים ניהוליים כוללים:

  • תכנון הוא תהליך של חשיבה על הפעולות הנדרשות על מנת להשיג את המטרה הרצויה.
  • תכנון משמעו ליצור תכנית, לתחזק אותה, ולשפר אותה.
  • בעזרת התכנון אפשר לנסות לחזות כיצד יקרו הדברים וכיצד כדאי להגיב אליהם

קבלת החלטות
תהליך קבלת החלטות הוא תהליך של בחירה והחלטה מבין מספר אפשרויות.

יזימה
היכולת להתחיל פעילות, מהלך, או תגובה. בעיקר, כאלו שאינן אוטומטיות, או כאלו שמועדפות פחות

עכבה
היכולת לדכא או לחסום תגובות או פעולות מסוימות, על ידי הפסקתן או מניעתן

פתרון בעיות

היכולת להתגבר על אתגרים או מכשולים כדי להשיג מטרה מסוימת.
תהליך פתרון בעיות כולל מספר שלבים: הכרה בקיום בעיה והגדרה נכונה שלה, זיהוי אפשרויות לפתרון, בחירת הפתרון המתאים ביותר.
פתרון בעיות כולל בתוכו גם את תכנון שלבי הביצוע של התוכנית לפי סדר הגיוני ונכון, ביצוע הפתרון והערכת התוצאות (בקרה).

ריבוי משימות
היכולת של אדם לבצע ולטפל ביותר ממשימה אחת בו-זמנית, או לעבור ממשימה אחת למשימה שנייה הלוך ושוב, או ביצוע מספר משימות בקצב רציף

זיכרון עבודה
חלק ממערכת הזיכרון לזמן קצר, ומאפשר לאדם להחזיק מידע במודעות באופן זמני, ולהשתמש בו תוך כדי ביצוע פעולה.

בקרה עצמית
תהליך שמטרתו לבדוק האם האסטרטגיות שבהן השתמשתי בעת ביצוע פעולה, הן באמת יעילות.
בקרה עצמית מסייעת לאדם להבין מה הוא מבצע בצורה טובה ומה הוא אמור לשפר, ומאפשרת גמישות בהתנהגות ובביצוע