קצת על אוטיזם

אוטיזם (ASD- Autism Spectrum Disorder) היא הפרעה נוירו-התפתחותית נרחבת שהגורמים לה אינם ידועים. מכיוון שאוטיזם מוגדר כרצף, כל אדם עם האבחנה הזו נמצא ברמת תפקוד שונה, ואנשים עם אוטיזם שונים זה מזה.

לאוטיזם שני מאפיינים מרכזיים:

קושי בתקשורת בין-אישית. קשיים ביצירת תקשורת מילולית ולא מילוליות, וקשיים ביזימה, פיתוח, שימור והבנה של יחסים חברתיים עם בני הגיל.

קושי עם שינויים והצמדות לדפוסי התנהגות קבועים וחזרתיים. צורך בשגרה קבועה, התנהגויות חזרתיות כגון תנועות מוטוריות, שימוש בחפצים או בדיבור, הצמדות נוקשה לשגרה קבועה או לדפוסים חזרתיים של התנהגות מילולית או לא מילולית. בנוסף, תחומי העניין מצומצמים או מקובעים מאוד.

מאפיינים נוספים קשורים לתגובתיות יתר או תת תגובתיות לקלט חושי, או ענין חריג בהיבטים תחושתיים של הסביבה. וקשיים בתפקודים ניהוליים שהם תפקודי חשיבה גבוהים העומדים בבסיס של תפקוד יומיומי (כגון תכנון, יזימה, פתרון בעיות, בקרה).
שיעור האוטיזם באוכלוסייה הולך וגדל וכיום שכיחות האוטיזם עומדת על 1:59, כאשר יש פי חמישה בנים מאשר בנות.