מהלך התוכנית וקישור להערכות

הסבר על מהלך תוכנית ה- SPAN
בכל פעם שרוצים לבחון תכנית התערבות, עושים תהליך הערכה לפניה ואחריה, כדי לראות אם יש שינוי, והאם הצלחת להשיג את מה שרצית.
לרוב, ההערכה הראשונה (זו שלפני ההתערבות), היא ארוכה ומעמיקה יותר משום שמטרתה היא להכיר אותך יותר לעומק, להבין את סדר היום שלך, ההעדפות שלך, העוצמות שלך, הקשיים שלך ומה יכול לסייע לך בהתערבות ובכלל.
ההערכה השנייה, שנעשית לאחר ההתערבות נועדה לבדוק אם חל שינוי באחד מהתחומים שרצית לשפר.
הערכת מעקב היא הערכה שנעשית לאחר תקופה מסוימת ללא התערבות, כדי לראות האם הצלחת לשמר את מה שלמדת ואתה מצליח לבצע באופן עצמאי את המטרות שהצבת לפני ההתערבות.
בתוכנית ה- SPAN ההערכות הן מקוונות ויש להיכנס אליהן בקישורים המתאימים, לפי המועד שייקבע לך עם המטפל.

פירוט מרכיבי ההערכות בהתאם לשלב בתוכנית, וקישור לשאלונים
הערכה לפני תחילת ההתערבות

ההערכה כוללת :

 • חתימה על הסכמה מדעת להשתתפות במחקר- למילוי של ההורה והמתבגר
 • שאלון דמוגרפי למילוי של ההורים
 • שאלון זהות למתבגר עם אוטיזם
 • שאלון שגרה יומית ורצון לאוטונומיה
 • סקר השתתפות חברתית בסביבות שונות
 • שאלון מסוגלות עצמית ומוכנות להשתתפות בתוכנית ה- SPAN

כמו כן, בתחילת התוכנית תגדיר מטרה אותה תרצה להשיג (תדורג על בסיס ה- COPM)

קישור לשאלוני ההערכה לפני תחילת ההתערבות

הערכה בסיום ההתערבות

ההערכה כוללת:

 • דירוג המטרה שהוגדרה להשגה (על בסיס ה- COPM)
 • סקר השתתפות חברתית בסביבות שונות (מקוצר)
 • שאלון מסוגלות עצמית והשתתפות בתוכנית ה- SPAN (מקוצר)
 • שאלון שמישות והיתכנות של טכנולוגיית ה- SPAN

קישור לשאלוני ההערכה לאחר סיום ההתערבות

הערכת מעקב

ההערכה כוללת:

 • מעקב על המטרה שהגדרת בתוכנית ומטרות נוספות
 • בחינת שימוש מתמשך בטכנולוגיית SPAN

קישור לשאלוני הערכת המעקב, כחודשיים לאחר סיום ההתערבות