מבנה כללי של ההתערבות בתכנית ה- SPAN
שלבסוג המפגשתוכן המפגש
מפגש 1מפגש של פנים אל פניםהערכה – תהליך הערכה שכולל שיחה עם המלווה ומילוי שאלונים לצרכי התכנית
מפגש 2מפגש פנים אל פניםהיכרות עם תכנית ה- SPAN– היכרות עם תוכנית ה-SPAN
– בנייה משותפת של מערך המפגשים המקוון (כולל: חוברת מלווה, פרטי התחברות לאיזור האישי באתר ה- SPAN, קביעת מערך המפגשים המקוונים)
– חשיבה על מטרות אפשריות (רשימה)
מפגש 2 מפגש מקוון (זום, סקייפ או כל תכנה מתאימה אחרת) GOAL – בחירת מטרה ראשונה ליישום בתכנית
– ניתוח המטרה (פירוק המטרה לשלבים)
– זיהוי עוצמות ותמיכות שיכולים לסייע בהשגת המטרה
מפגש 3מפגש מקוון (זום, סקייפ או כל תכנה מתאימה אחרת)PLANבניית תכנית הפעולה להשגת המטרה:
– קביעת יעדים וזמנים
– ניתוח גורמים מסייעים ומעכבים לכל שלב
– בחירת שותפים או אנשים שיכולים לסייע
מפגשים 4-7מפגשים מקוונים
(זום, סקייפ או כל תכנה מתאימה אחרת)
DOליווי והכוונה בביצוע שלבי התכנית.
– מעקב אחר ההתקדמות
– פיתוח אסטרטגיות אישיות להשגת המטרה או היעדים
– בקרה על שלבי התוכנית
מפגש 8מפגש מקוון
(זום, סקייפ או כל תכנה מתאימה אחרת)
REVIEW– הערכה של השגת המטרה שהוגדרה, האם הושגה המטרה?
– האם ניתן להמשיך אותה באופן עצמאי?
– האם יש צורך בחיזוקים נוספים?
– חזרה על התהליך או קביעת מטרה חדשה
מפגש 9מפגש פנים אל פניםהערכה מסכמת – תהליך הערכה חוזר שכולל שיחה עם המלווה ומילוי שאלונים לצרכי התכנית