מאמרים

Social Participation and Navigation (SPAN): Description and usability of app-based coaching intervention for adolescents with TBI

“השתתפות חברתית וניווט” (SPAN): תיאור ושימושיות של התערבות אימון מבוססת אפליקציה עבור בני נוער עם פגיעת ראש טראומטית.

Social Participation and Navigation (SPAN) Program for Adolescents With Acquired Brain Injury: Pilot Findings

תכנית “השתתפות חברתית וניווט” (SPAN) למתבגרים עם פגיעת ראש טראומטית: ממצאי מחקר חלוץ

Informing design of an app-based coaching intervention to promote social participation of teenagers with traumatic brain injury

מאמר זה מתאר את תהליך עיצוב ופיתוח תכנית ההתערבות מבוססת האפליקציה (SPAN) לקידום השתתפות חברתית של בני נוער עם פגיעת ראש טראומטית.