.Get Out
.Get Social
תכנית ה-SPAN מסייעת למתבגרים ומבוגרים צעירים עם אוטיזם לשפר את עצמאותם בתפקודים יומיומיים ולקדם את ההשתתפות החברתית שלהם.